Në botim studimi Tipografia shqiptare 1555–1912 nga Yll Rugova

11/09/2022 Në botim studimi Tipografia shqiptare 1555–1912 nga Yll Rugova

Libri botohet nën siglën Varg nga Trembelat në bashkëpunim me Berk në Tiranë për botimin digjital.

Është gati libri për historinë e tipografisë shqiptare 1555–1912. Sipas përshkrimit nga vetë autori, libri është një tregimi për shtypshkronjat, alfabetet dhe tipshkronjat shqiptare. Trembelat nën siglën Varg bën...

​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936)

24/09/2020 ​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936)

Në vitin 1936 është formuar Shoqata e Puntorëve Typografë në Shqipëri e përbërë nga rreth 80 punonjës të shtypshkronjave në gjithë Shqipërinë. Njoftimi për themelimin e shoqatës është botuar në...

Në vitin 1944 është themeluar agjencia e parë shqiptare e marketingut

17/09/2020 Në vitin 1944 është themeluar agjencia e parë shqiptare e marketingut

Rishtazi na ka tërhequr vëmendjen një reklamë nga viti 1944 në revistën Bleta, ku promovohet shoqëria e parë publicitare shqiptare në vitin 1944. Sipas reklamës ajo e kishte emrin SPAS ose si akronim S.P.A.S., dhe me gjasë ishte nën...

Coworking in new spaces

30/01/2020 Coworking in new spaces

Haptaz Coworking as a project of Trembelat and SAP has a brand new space.

New year marks a new beginning for Trembelat and SAP. Our coworking project is now hosting us in a brand new space located in Mahalla e Muhaxhereve, Bedri Shala Str No 3. The new space is close to the Swiss Embassy in in a developing part of the city, not far from Mother Theresa pedestrian street....

Haptaz Coworking, the creative and tech community

12/08/2019 Haptaz Coworking, the creative and tech community

Haptaz Coworking is open from 9 to 5, Monday to Friday

Haptaz Coworking është hapësirë bashkëpunuese që ka për qëllim të akomodojë nevojat në rritje të punonjësve të pavarur dhe kompanive të sapofilluara. Kultura e freelance dhe startup ka peshë të madhe në...

Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

14/07/2019 Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

  Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.   Trembelat janë e vetmja shoqëri që për përdorim në projekte ka zhvilluar edhe shkronjat e veta tipografike. Shkronjat e para...

Stock Photo Flamuri i Kosovës

29/03/2017 Stock Photo Flamuri i Kosovës

Stock Photo Flamuri i Kosovës

Shenjat e një shteti nuk janë ekuivalente me logot e një kompanie*. Ato nuk mund të hiqen e shtohen, të ridizajnohen e të ndryshohen sa here të duan pronarët. Simbolet në një shtet, për dallim nga korporatat e organizatat, rëndom paraqesin...