Libri Tipografia shqiptare 1555-1912 në formatin digjital

04/04/2023 Libri Tipografia shqiptare 1555-1912 në formatin digjital

Përmes Berk.al në Tiranë

Përderisa kopjet e fundit të tirazhit të shtypur të librit mbesin në shitje në Prishtinë (Dukagjini, Artini dhe Koha), dhe në Tiranë (Berk) libri Tipografia shqiptare 1555-1912 është në dispozicion edhe në formatin digjital si e-book...

​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936)

24/09/2020 ​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936)

Në vitin 1936 është formuar Shoqata e Puntorëve Typografë në Shqipëri e përbërë nga rreth 80 punonjës të shtypshkronjave në gjithë Shqipërinë. Njoftimi për themelimin e shoqatës është botuar në...

Coworking in new spaces

30/01/2020 Coworking in new spaces

Haptaz Coworking as a project of Trembelat and SAP has a brand new space.

New year marks a new beginning for Trembelat and SAP. Our coworking project is now hosting us in a brand new space located in Mahalla e Muhaxhereve, Bedri Shala Str No 3. The new space is close to the Swiss Embassy in in a developing part of the city, not far from Mother Theresa pedestrian street....

Haptaz Coworking, the creative and tech community

12/08/2019 Haptaz Coworking, the creative and tech community

Haptaz Coworking is open from 9 to 5, Monday to Friday

Haptaz Coworking është hapësirë bashkëpunuese që ka për qëllim të akomodojë nevojat në rritje të punonjësve të pavarur dhe kompanive të sapofilluara. Kultura e freelance dhe startup ka peshë të madhe në...

Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

14/07/2019 Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

  Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.   Trembelat janë e vetmja shoqëri që për përdorim në projekte ka zhvilluar edhe shkronjat e veta tipografike. Shkronjat e para...