​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936)

24/09/2020 ​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936)

Në vitin 1936 është formuar Shoqata e Puntorëve Typografë në Shqipëri e përbërë nga rreth 80 punonjës të shtypshkronjave në gjithë Shqipërinë. Njoftimi për themelimin e shoqatës është botuar në...

30/01/2020

Haptaz Coworking, hapësirë bashkëpunuese për kreativë dhe teknologji

12/08/2019 Haptaz Coworking, hapësirë bashkëpunuese për kreativë dhe teknologji

Haptaz Coworking punon nga 9 në 5 çdo të hënë deri të premte

Haptaz Coworking është hapësirë bashkëpunuese që ka për qëllim të akomodojë nevojat në rritje të punonjësve të pavarur dhe kompanive të sapofilluara. Kultura e freelance dhe startup ka peshë të madhe në...

Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

14/07/2019 Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.

Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.   Trembelat janë e vetmja shoqëri që për përdorim në projekte ka zhvilluar edhe shkronjat e veta tipografike. Shkronjat e para janë...