Elections 2010 - Instructional Video

12/01/2018 Elections 2010 - Instructional Video

Together with Rrota we designed and animated this concept for elections. Kosovo's electoral system is not the easiest to understand so we had do to several instructional animations to explain how the voting should go, and how it works. 

KDI - Lajmëro korrupsionin

10/01/2018 KDI - Lajmëro korrupsionin

This video was done as an informative animation. Kosovo Democratic Institute set up a number to signal corruption in Kosovo's institutions.  Video on the following link https://vimeo.com/189800919

ProCredit Bank - Kredi Hipotekare

10/01/2018 ProCredit Bank - Kredi Hipotekare

ProCredit Bank is one of the leading banks in Kosovo. This video was part of their product promotion in 2017.

Dizajnera e tipografë, bashkohuni!

20/06/2017 Dizajnera e tipografë, bashkohuni!

Yll Rugova

Régis Debray në një artikull të tij botuar në The New Left Review me titullin "Socialism and Print" (nuk është e përkthyer në shqip) flet se si ideologjia jo vetëm që është e dizajnuar, por madje e dizajnuar grafikisht....