Rreth industrisë shqiptare të reklamimit

15/08/2021 Rreth industrisë shqiptare të reklamimit

Detaje të reja në shesh.

Shoqëria e parë publicitare në një qytet shqiptar ishte në Vlorë. Kjo shoqëri në vitin 1914 ishte themeluar nga Roma në Itali me qëllim të organizimit të reklamave për gazetën ditore Përlindje e Shqipniës që...

E para e punës

06/07/2017 E para e punës

Përkthim i manifestit nga viti 1964 me titullin në origjinal "First Things First".

Ne, të poshtëshenuarit, jemi dizajnerë grafik, fotografë dhe studentë të rritur në një botë ku teknikat dhe aparatusi i reklamimit na është prezantuar me këmbëngulje si mënyra më lukrative, efektive dhe e dëshirueshme e...

Dizajnera e tipografë, bashkohuni!

20/06/2017 Dizajnera e tipografë, bashkohuni!

Yll Rugova

Régis Debray në një artikull të tij botuar në The New Left Review me titullin "Socialism and Print" (nuk është e përkthyer në shqip) flet se si ideologjia jo vetëm që është e dizajnuar, por madje e dizajnuar grafikisht....