Libri Tipografia shqiptare 1555-1912 në formatin digjital

04/04/2023 Libri Tipografia shqiptare 1555-1912 në formatin digjital

Përmes Berk.al në Tiranë

Përderisa kopjet e fundit të tirazhit të shtypur të librit mbesin në shitje në Prishtinë (Dukagjini, Artini dhe Koha), dhe në Tiranë (Berk) libri Tipografia shqiptare 1555-1912 është në dispozicion edhe në formatin digjital si e-book...

Në botim studimi Tipografia shqiptare 1555–1912 nga Yll Rugova

11/09/2022 Në botim studimi Tipografia shqiptare 1555–1912 nga Yll Rugova

Libri botohet nën siglën Varg nga Trembelat në bashkëpunim me Berk në Tiranë për botimin digjital.

Është gati libri për historinë e tipografisë shqiptare 1555–1912. Sipas përshkrimit nga vetë autori, libri është një tregimi për shtypshkronjat, alfabetet dhe tipshkronjat shqiptare. Trembelat nën siglën Varg bën...

Image of Albanian and Albania in New York Times at the time of declaring indepedence

28/04/2017 Image of Albanian and Albania in New York Times at the time of declaring indepedence

Bardh Rugova

Everything related to the visual part of the book is created by our company.