E para e punës

06/07/2017 E para e punës

Përkthim i manifestit nga viti 1964 me titullin në origjinal "First Things First".

Ne, të poshtëshenuarit, jemi dizajnerë grafik, fotografë dhe studentë të rritur në një botë ku teknikat dhe aparatusi i reklamimit na është prezantuar me këmbëngulje si mënyra më lukrative, efektive dhe e dëshirueshme e...

Dizajnera e tipografë, bashkohuni!

20/06/2017 Dizajnera e tipografë, bashkohuni!

Yll Rugova

Régis Debray në një artikull të tij botuar në The New Left Review me titullin "Socialism and Print" (nuk është e përkthyer në shqip) flet se si ideologjia jo vetëm që është e dizajnuar, por madje e dizajnuar grafikisht....

Quotes of the Legendary Chairman

28/04/2017 Quotes of the Legendary Chairman

Partia e Fortë

Destruction of Islamic Heritage in The Kosovo War 1998-1999

28/04/2017 Destruction of Islamic Heritage in The Kosovo War 1998-1999

Sabri Bajgora

The information and photos in this volume provide dramatic proof of the destruction wrought upon Islamic architecture and, indeed upon the Islamic community and Albanians in general by Serbian paramilitaries, by the Serbian police and by the Serbian military of the Milošević period.