04 04 2023 Libri Tipografia shqiptare 1555-1912 në formatin digjital

Përmes Berk.al në Tiranë

Përderisa kopjet e fundit të tirazhit të shtypur të librit mbesin në shitje në Prishtinë (Dukagjini, Artini dhe Koha), dhe në Tiranë (Berk) libri Tipografia shqiptare 1555-1912 është në dispozicion edhe në formatin digjital si e-book përmes platformës Berk.al. Formatin digjital të librit mund ta gjeni këtu, dhe mban çmimin 5 EUR.