Trembelat is a collective of designers, programmers and activists that have blurred just a bit the border of companies and NGO’s. While Trembelat are officially registered as a limited liability company, the activity of the team is very oftenly on projects that are totally non-comercial, social, cultural and even political.

​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936)

​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936), Blog

Në vitin 1936 është formuar Shoqata e Puntorëve Typografë në Shqipëri e përbërë nga rreth 80 punonjës të shtypshkronjave në gjithë Shqipërinë. Njoftimi për themelimin e shoqatës është botuar në...

, Blog

Haptaz Coworking, hapësirë bashkëpunuese për kreativë dhe teknologji

Haptaz Coworking, hapësirë bashkëpunuese për kreativë dhe teknologji, Blog

Haptaz Coworking punon nga 9 në 5 çdo të hënë deri të premte

Haptaz Coworking është hapësirë bashkëpunuese që ka për qëllim të akomodojë nevojat në rritje të punonjësve të pavarur dhe kompanive të sapofilluara. Kultura e freelance dhe startup ka peshë të madhe në...

Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave, Blog

Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.

Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.   Trembelat janë e vetmja shoqëri që për përdorim në projekte ka zhvilluar edhe shkronjat e veta tipografike. Shkronjat e para janë...

Na kontaktoni

Na kontaktoni, Kontakti

[email protected] facebook Instagram .left-part.small{display:none!important;}.blog-grid .social{display:none!important}

, Partners and Team

, Partners and Team

, Partners and Team

, Partners and Team

, Partners and Team

, Partners and Team

, Partners and Team

, Company

, Company