Trembelat is a collective of designers, programmers and activists that have blurred just a bit the border of companies and NGO’s. While Trembelat are officially registered as a limited liability company, the activity of the team is very oftenly on projects that are totally non-comercial, social, cultural and even political.

, Blog

​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936)

​Shoqata e parë e artistëve grafik në Shqipëri (1936), Blog

Në vitin 1936 është formuar Shoqata e Puntorëve Typografë në Shqipëri e përbërë nga rreth 80 punonjës të shtypshkronjave në gjithë Shqipërinë. Njoftimi për themelimin e shoqatës është botuar në...

Në vitin 1944 është themeluar agjencia e parë shqiptare e marketingut

Në vitin 1944 është themeluar agjencia e parë shqiptare e marketingut, Blog

Rishtazi na ka tërhequr vëmendjen një reklamë nga viti 1944 në revistën Bleta, ku promovohet shoqëria e parë publicitare shqiptare në vitin 1944. Sipas reklamës ajo e kishte emrin SPAS ose si akronim S.P.A.S., dhe me gjasë ishte nën...

, Blog

Haptaz Coworking, hapësirë bashkëpunuese për kreativë dhe teknologji

Haptaz Coworking, hapësirë bashkëpunuese për kreativë dhe teknologji, Blog

Haptaz Coworking punon nga 9 në 5 çdo të hënë deri të premte

Haptaz Coworking është hapësirë bashkëpunuese që ka për qëllim të akomodojë nevojat në rritje të punonjësve të pavarur dhe kompanive të sapofilluara. Kultura e freelance dhe startup ka peshë të madhe në...

Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave

Fiksimi pas dizajnimit të shkronjave, Blog

Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.

Shkonjat Rilindja janë përdorur në një seri publikimesh të dizajnuara nga Trembelat.   Trembelat janë e vetmja shoqëri që për përdorim në projekte ka zhvilluar edhe shkronjat e veta tipografike. Shkronjat e para janë...

Na kontaktoni

Na kontaktoni, Kontakti

[email protected] facebook Instagram .left-part.small{display:none!important;}.blog-grid .social{display:none!important}

, Partners and Team

, Partners and Team

, Partners and Team

, Partners and Team

, Partners and Team

, Partners and Team

, Partners and Team

, Company

, Company

Kosovo in Unesco48

Kosovo in Unesco48, Blog

Ministry of Foreiners

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also...