10 01 2018 AMC - Fushata kunder kancerit të mitrës