Rreth vitit 1920 një korçar me emrin Nikola Lako, i cili jetonte kryesisht në Francë mund të veçohet për nga kujdesi në paraqitjen grafike të materialeve të tij. Lako përveç tjerash e kishte botuar edhe revistën Opinga në Francë.