#ecokosovo

10/01/2018 #ecokosovo

#ecokosovo is an online advocacy campaign, and photo competition in order to raise awareness on environment and health issues in Kosovo. It was organized by UNDP, UNV in partnership with WHO and UN Kosovo Team (UNKT). Trembelat created the logo, identity, brand design, website, animation, as...

TNT Express

10/01/2018 TNT Express

TNT është kompani lidere në botë e cila ofron shërbimin e shpërndarjes fizike të letrave, pakove dhe dërgesave të tjera. Ne shpërndajmë 3.3 milionë letra, pako në 200 vende të botës, duke përdorur rrjetin tonë prej...